Výroční zprávy

15 let aktivit v mediální, vzdělávací, sociální a kulturní oblasti

Rok 2018 byl šestnáctým rokem existence organizace ROMEA. Pokračovali jsme v činnostech, které naši organizaci definuje od samého počátku. Stále klademe důraz na mediální aktivity, neboť si myslíme, že ověřená a v kontextu podaná fakta mohou změnit vnímání Romů ve společnosti.

Další prioritní oblastí je vzdělávání, na nějž fatálně navazuje možnost uplatnit se na trhu práce a stát se samostatným, společnosti prospěšným jedincem. O náš stipendijní program pro romské středoškoláky a studenty VOŠ je nebývalý zájem. Setkání studentů Baruvas podle slov studentů mění jejich životy a pro nás je to obrovský náboj do další práce.

V roce 2018 jsme pokračovali v rozvoji  individuálního dárcovství na aktivity organizace. V roce 2018 jsme zrealizovali dvě online fundraisingové kampaně. První kampaň s názvem I HAVE A DREAM/ MÁM SEN/HIN MAN SUNO byla opět spuštěna na podporu Romského stipendijního programu a jeho dofinancování. Druhou kampaní, kterou organizace ROMEA spustila společně s Nadačním fondem pomoci Karla Janečka, byla crowdfundingová kampaň na podporu činnosti zpravodajského serveru www.romea.cz. 

Rok 2018 se stal zlomovým rokem pro dlouho trvající kauze vepřína v Letech u Písku. Stát vepřín odkoupil a jeho správcovstvím pověřil Muzeum romské kultury. Je logické, že se tématem podrobně zabývala i ROMEA. Uspořádali jsme společně s muzeem několik kulatých stolů týkající se budoucnosti tohoto místa.

Nesmírně nás těší, že nás oslovilo Velvyslanectví spojených států amerických a začali jsme připravovat unikátní projekt Virtuální reality tábora v Letech u Písku. ROMEA od začátku své existence využívá ve svých aktivitách ty nejnovější technologie (v mediálních například živá vysílání), a proto jsme rádi, že jsme zachytili nastupující boom využívání virtuální reality i v oblasti vzdělávání.

Naše mediální sekce navíc začala připravovat celovečerní dokument věnovaný boji o odstranění vepřína v letech. Využíváme zde naše několikaletého archivu, který obsahu tisíce natočených minut věnovaných tomuto tématu. Další rozhovory jsme pak do dokumentu dotáčeli v roce 2019 a samotná premiéra proběhne v druhé polovině roku 2019.

Chtěl bych moc poděkovat všem pracovníkům organizace ROMEA za obrovské nasazení při realizaci všech našich aktivit.

Děkujeme samozřejmě také všem našim donorům i drobným dárcům, bez jejichž pomoci bychom nic z toho, co popisujeme ve výroční zprávě realizovat.

Zdeněk Ryšavý, ředitel ROMEA, o. p. s.

Výroční zprávy

Přehled financování ROMEA, o. s. z veřejných zdrojů