Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Přes 200 žádostí o stipendium. Rekordní počet žadatelů ukazuje, že mladí Romové mají touhu se vzdělávat

Více jak 200 romských studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol požádalo letos o stipendium u organizace ROMEA. Jedná se tak o rekordní počet žadatelů za dobu trvání podpory s tím, že letos se do komplexního stipendijního programu organizace ROMEA mohli přihlásit i vysokoškolští studenti. ROMEA bude moci poskytnout stipendium 50 studentům středních škol, 10 studentům vyšších odborných škol a nově také 30 studentům vysokých škol. Ostatní studenti budou moci využít další podpory například ve formě doučování, mentoringu a v průběhu roku se mohou setkat s dalšími romskými studenty z celé republiky.

Stipendijní program je podporován soukromými nadacemi a také drobnými dárci, kteří mohou studenty podpořit prostředictvím darovací portálu Darujme.cz.

Možnost posílat žádosti o stipendium organizace ROMEA na školní rok 2020/2021 skončila před dvěma týdny. Výsledky se zájemci z řad romských studentů dozví na konci letních prázdnin. Každou žádost hodnotí tříčlenná komise.

"Každoročně hodnotí žádosti tříčlenná komise složená z pedagogů, romistů a dalších odborníků. Kromě prospěchu se hodnotí také socioekonomická situace studenta, esej na téma motivace ke studiu a také mimoškolní aktivity. Výsledky se studenti dozví na konci letních prázdnin prostřednictvím e-mailu," říká Jitka Votavová, manažerka stipendijního programu.

Letos o stipendium požádalo více jak 200 studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. "Našim snem by bylo podpořit co nejvíce studentů. Bohužel omezené finanční prostředky nám dovolují podpořit přibližně třetinu romských středoškoláků. Ostatním můžeme například pomoci se zajištěním doučování nebo úhradou vzdělávacích kurzů či učebnic," dodává Votavová.

Kolik bude možné takto podpořit studentů, záleží také na výsledku fundraisingové kampaně Díky Vám.

Novinkou v letošním roce jsou stipendia pro vysokoškolské studenty, kterých se do stipendijního programu přihlásilo téměř 50. "Počet vysokoškoláků, kteří se přihlásili do stipendijního programu nás velmi těší. Někteří vysokoškoláci pochází z řad našich bývalých středoškolských stipendistů. Budeme velmi rádi, když se do budoucna čísla podpořených studentů budou zvyšovat," říká Štefan Balog, fundraiser organizace ROMEA.

Stipendijní program nabízí mnohem víc než jen finanční pomoc během studia. Stipendisté se zúčastní řady vzdělávacích aktivit, v průběhu roku se setkávají s dalšími romskými studenty z celé republiky a získají kontakty na profesionály z oborů, kterým se chtějí v budoucnu věnovat.

Součástí stipendijního programu jsou i pravidelná několikadenní setkání s názvem BARUVAS (v překladu ROSTEME). "Na setkání BARUVAS klademe velký důraz na rozvíjení zdravého sebepojetí a budování přátelských vazeb mezi studenty. Studenti ze všech koutů České Republiky si vytváří přátelství na celý život. Vzájemná motivace mezi studenty funguje skvěle a všichni ze setkání odjíždějí plni odhodlání a důvěry v sebe sama," dodává Štefan Balog.

Letos byl o stipendijní program enormní zájem. "Rostoucí zájem o studium na středních a vysokých školách mezi Romy nás moc těší. Věříme, že vzdělání vyzbrojuje člověka nástroji, jak účinně čelit například diskriminaci a sociálnímu vyloučení," přibližuje vizi stipendijního programu Jitka Votavová.

Pokud student střední školy splní podmínky výběrového řízení a bude zařazen do stipendijního programu, získá 14 000 Kč na školní rok, student na vyšší odborné škole pak 21 000 Kč a student na vysoké škole získá 25 000 Kč na akademický rok.

Romský stipendijní program pro studenty SŠ a VOŠ, který organizace ROMEA realizuje za podpory dánské nadace VELUX, nadace Albatros, Bader Philanthropies a dalších donorů.