Naše aktivity

Projekty, publikace, videa a filmy

Zpravodajský server Romea.cz

Zpravodajský server Romea.cz funguje už od roku 2003 a snaží se nabízet protiváhu – místo, kde se informuje o celkovém, tedy nikoli pouze problematickém dění v životě Romů, a kde se tak činí s tolik potřebnou znalostí tématu a souvislostí. Romea.cz je v současné době nejnavštěvovanějším romským serverem na světě. Prostřednictvím internetu informujeme o veškerém dění týkající se Romů a na rozdíl od klasických zpravodajských serverů se snažíme dát co nejvíce prostoru samotným Romům.

Romea.cz nabízí aktuální zpravodajství o věcech, které se Romů jakkoliv dotýkají – o lokální i evropské politice vůči Romům, životě Romů v regionech České republiky, o sociálním systému, školství, dopadech politického rozhodování na život Romů, o problematice sociálního vyloučení, o romské kultuře, literatuře či inspirativních osobnostech z řad Romů. Články jsou publikovány v českém a anglickém jazyce.

Server je zaměřen také na české novináře, ale především umožňujeme mladé generaci poznat Romy i z jiné stránky než v současné době prezentují média. Cílem serveru Romea.cz je zvýšit informační úroveň majority i samotných Romů a tím zlepšit vzájemné vztahy.

Díky relativně dlouhé existenci na mediálním trhu, specializaci a systematickému monitoringu je jako zdroj informací využíván i majoritními médii.

Mediální watchdog

Jednu z hlavních rolí ve společenském posunu k radikalizaci a extremismu ve vztahu k Romům a utváření negativního, stereotypního, netolerantního a nesnášenlivého společenského postoje směrem k romské menšině hrají média. Server Romea.cz se kromě zveřejňování každodenního zpravodajství v textové nebo video podobě proto zabývá i tzv. mediálním watchdogem.

Od roku 2015 jsme romský mediální watchdog rozšířili i na sledování a vyvracení dezinformací, manipulací nebo hoaxů zaměřených na uprchlíky v souvislosti s odeznívající migrační krizí.

Organizace ROMEA udělala v průběhu posledních devíti let několik obsahových analýz článků a pořadů v médiích, celkových i dílčích zaměřených primárně na zjišťování, jakým způsobem média informují o Romech, ale také obecně o lidských právech.

ROMEA TV

Součástí zpravodajského serveru jsou i stránky první romské televize ROMEA TV - www.romeatv.cz.  Ta vznikla v roce 2007 a pravidelně dokumentuje aktuální události týkající se Romů v České republice.

K pravidelným pořadům patří talk show Desetiminutovka, které uvádí Richard Samko. Jde o sérii rozhovorů s výraznými osobnostmi romského původu napříč společenským spektrem.

Ročně také natáčíme téměř 50 vlastních reportáží nebo zkrácených záznamů akcí, tiskových konferencí apod.