Naše aktivity

Projekty, publikace, videa a filmy

Romský mentor

Volnočasové aktivity ROMEA, o. p. s., (známé pod označením Romský mentor) organizuje na základních školách a s jejich podporou po České republice od roku 2011. Naším cílem je zvýšit motivaci nejen romských dětí ke vzdělání prostřednictvím autentického romského vzoru – romského lektora-mentora, který se jim pravidelně každý týden věnuje.

Pohybově a umělecky zaměřené aktivity navštěvují romské a české děti společně. Lektoři, místní studijně a profesně úspěšní mladí Romové, jim svým životním příběhem dokazují, že i ony mohou studovat a věnovat se činnosti, která je bude naplňovat. Lektoři mohou v romských dětech povzbudit hrdost na vlastní kořeny a kulturu, v dětech z majority pak odbourávají předsudky a vštípené představy o romském etniku.

Aktivity již vedla například výtvarnice Laďa Gažiová, studentka AVU Věra Duždová, absolventka Janáčkovy konzervatoře, obor balet, Bibiana Poláková, student sportovního managementu Viktor Šmarhovyč, autorka próz a překladatelka do romštiny Eva Danišová, studentka zpěvu Jitka Matiová, hudebník Ivan Kandráč, rádiová DJ Denisa Tišerová, sociální pracovníci Jan Telvák a Michal Vlasák, sportovec a tanečník Lukrecius Chang ad. Konaly se v České Třebové, Bohumíně, ve Valašském Meziříčí, Slaném, Dolním Podluží, v Praze…

Aktivity koncipujeme tak, aby děti především zaujaly a bavily, čímž se úměrně zvyšuje úspěšnost v podobě docházky bez absencí. Návštěva kroužku je také podmíněna bezproblémovým chováním a snahou o dobrý prospěch. Klíčová je postava lektora, která je inspiruje k překonávání vlastních hranic, které jsou silně determinovány prostředím, ze kterého děti pocházejí. Dbáme na to, aby děti, které nejsou z rodinného prostředí zvyklé sportovat, pohybová aktivita nejen zaujala, ale aby výuka probíhala metodicky správným způsobem (rozcvičení, strečink na konci atd.).

V současné době se konají kroužky (1,5 hod.) pravidelně 1x týdně na třech místech České republiky, některé již mají v místě dlouholetou tradici:

Šluknovsko (Dolní Podluží): Divadelně-dramatická činnost

mentorka: Pavlína Hejduková (stipendistka Programu romských stipendií). Pavlína je studentka druhého ročníku střední školy Právní akademie v Liberci se zaměřením na sociální činnost, v divadelním kroužku Terabithia působí od svých 11 let. Aktivita probíhá ve spolupráci s Poradnou barevné soužití Horní Podluží, jejímž garantem je Bc. Marcela Surmajová, dlouholetá lektorka této aktivity.

Ostrava: Fotbalový trénink

mentor: David Daniš. David je student 1. ročníku Střední školy služeb a podnikání, obor kadeřník. Od dětství se závodně věnuje fotbalu. Aktivita probíhá ve spolupráci se ZŠ Mariánské Hory (Karasova), jejímž garantem je ped. Michaela Garbová.

Ostrava: Základy latinsko-amerického tance

mentorka: Frances Převorová – studentka 2. ročníku Střední odborné školy AHOL, obor Právo a veřejná správa v Ostravě, juniorská mistryně České republiky v latinskoamerických tancích, aktivity zaměřené na různé latinskoamerické tance. Ve spolupráci se ZŠ Mariánské Hory (Karasova), jejímž garantem je ped. Michaela Garbová.

Jihlava: Taneční kroužek

mentorka: Denisa Karastojanová, studentka 4. ročníku Střední zdravotnické školy v Jihlavě, dlouholetá lektorka tanečních stylů streetdance, twerk ad. Aktivita probíhá ve spolupráci se ZŠ Jihlava (Jungmannova), garantem je asist. ped. Danka Duždová.