Naše aktivity

Projekty, publikace, videa a filmy

Romský mentor

Volnočasové aktivity ROMEA, o. p. s., (známé pod označením Romský mentor) organizuje ve spolupráci s romskými neziskovými organizacemi a základními školami, zejména díky podpoře MŠMT, od roku 2011. Od roku 2021 je součástí projektu také aktivita Doučování, která se snaží zmírnit následky způsobené koronavirovou epidemií. Naším cílem je zvýšit motivaci nejen romských dětí ke vzdělání prostřednictvím autentického romského vzoru – romského lektora (mentora), který se jim pravidelně každý týden věnuje.

Pohybově a umělecky zaměřené aktivity navštěvují romské a české děti společně. Lektoři, místní studijně a profesně úspěšní mladí Romové, jim svým životním příběhem dokazují, že i ony mohou studovat a věnovat se činnosti, která je bude naplňovat. Lektoři v romských dětech povzbuzují hrdost na vlastní kořeny a kulturu, v dětech z majority pak odbourávají předsudky a vštípené negativní představy o romském etniku.

Aktivity již vedla například výtvarnice Laďa Gažiová, studentka AVU Věra Duždová, absolventka Janáčkovy konzervatoře, obor balet, Bibiana Poláková, student sportovního managementu Viktor Šmarhovyč, autorka próz a překladatelka do romštiny Eva Danišová, studentka zpěvu Jitka Matiová, hudebník Ivan Kandráč, rádiová DJ Denisa Tišerová, sociální pracovníci Jan Telvák a Michal Vlasák, sportovec a tanečník Lukrecius Chang ad. Konaly se v České Třebové, Bohumíně, ve Valašském Meziříčí, Slaném, v Jihlavě, Liberci, Praze…

Aktivity koncipujeme tak, aby děti především zaujaly a bavily, čímž se úměrně zvyšuje úspěšnost v podobě docházky bez absencí. Návštěva kroužku je také podmíněna bezproblémovým chováním a snahou o dobrý prospěch. Klíčový je lektor inspirující děti k překonávání pomyslných hranic, které jsou silně determinovány prostředím, z něhož děti pocházejí, a jež musí překonávat.

V současné době se koná 5 1,5 hod. trvajících kroužků pravidelně min. 1x týdně na třech místech České republiky. Některé již mají v místě dlouholetou tradici:

Šluknovsko (Dolní Podluží): Divadelně-dramatická činnost

Lektorka: Pavlína Hejduková, studentka druhého ročníku Technické univerzity Liberci, v divadelním kroužku Terabithia působí od svých 11 let. Aktivita probíhá ve spolupráci s Poradnou barevné soužití Horní Podluží, jejímž garantem je Bc. Marcela Surmajová, dlouholetá lektorka této aktivity.

Ostrava: Výtvarný kreativní kroužek

Lektorka. Zuzana Podhradská, absolventka SŠ Prof. Zdeňka Matějčka. Aktivita probíhá ve spolupráci s neziskovou organizací Ostravská nota, jejímž garantem je Nikola Duždová, absolventka sociálně právní činnosti se zaměřením na etnické skupiny na SŠ Prof. Zdeňka Matějčka.

Ostrava: Literární kroužek

Lektorka: Květoslava Podhradská – autorka povídek a knih pro děti, absolventka SŠ Prof. Zdeňka Matějčka, zakladatelka organizace Ostravská nota, s níž na realizaci kroužku spolupracuje.

Rokycany: Taneční a pěvecký kroužek pro mladší a starší děti

Lektorky: Zlata Giňová, Věra Miková, tanečnice a zpěvačky tradičních romských tanců a písní se zkušenostmi ze sborů Čercheň a Amare neni. Aktivita probíhá ve spolupráci s místní romskou organizací Loli Ruža, jejímž garantem je Anna Dudová, zakladatelka a předsedkyně spolku.

DOUČOVÁNÍ se v roce 2022 konalo v Ostravě, Pardubicích, Ve Varnsdorfu, Jiříkově, Dolním a Horním Podluží. Sedm doučovatelů se zde věnovalo 21 dětem v hlavních předmětech a také některé z nich připravovalo na přijímací zkoušky na SŠ.