Boj proti dezinformacím a za demokratická práva (RadiRights)

Cílem tohoto projektu, který má posílit boj proti dezinformacím a politické manipulaci romských komunit ve čtyřech zemích EU, je zmapovat vytváření a šíření dezinformací, falešných zpráv a manipulativních politických sdělení v segregovaných romských komunitách, realizovat posilující aktivity a připravit doporučení pro odborníky a aktivisty týkající se efektivní komunikace, aby se členové těchto komunit dokázali zamyslet nad informacemi, které se k nim dostávají. Konečným cílem je, aby se romští občané aktivněji podíleli na demokratickém rozhodování, využívali svého volebního práva a svého hlasu v demokratické diskusi.

Většinová (neromská) společnost je nepřímou cílovou skupinou projektu. Komunikační část projektu odhalí, k jakým manipulativním akcím dochází, a ukáže, že dezinformovaní lidé jsou odrazováni od využívání svého volebního práva a dalších demokratických práv.

Projekt je založen na metodě participativního akčního výzkumu. Místní komunity (ve Španělsku, České republice, Bulharsku a Maďarsku) budou navrhovat a realizovat aktivity, které budou hrát aktivní roli v komunikaci, jež ovlivňuje jejich roli. V české trepublice projekt probíhá v Předlicích, Brně a Ostravě.

Část projektu zaměřená na šíření informací bude využívat národní i mezinárodní sítě, v nichž partnerské organizace hrají aktivní roli. Výsledky a doporučení budou prezentovány a využity také Evropskou sítí romských grassroots organizací, která zahrnuje 30 romských a proromských nevládních organizací v téměř všech zemích EU, kde žijí významné romské komunity, a v přistupujících zemích, a další romské sítě.

Projekt realizuje konsorcium zkušených romských a proromských organizací ve spolupráci s občanskou společností a akademickým sektorem.

Projekt je financován z programu Evropské unie Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV).