O nás

Naše vize, poslání a náš tým

Občanské sdružení ROMEA vzniklo 31. 12. 2002 jako dobrovolná nevládní nezisková organizace sdružující romské a neromské občany, jejichž primárním cílem je podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Na konci roku 2013 se transformovalo v obecně prospěšnou společnost. Zakladateli se stali Jarmila Balážová a Zdeněk Ryšavý.

Naše poslání

ROMEA posiluje důvěru mezi lidmi. Kvalitním zpravodajstvím a podporou vzdělávání umožňuje vzájemné poznání, a přispívá k uznání Romů za rovnocenné členy společnosti. ROMEA se snaží dlouhodobě přispět k rozšiřování střední vrstvy Romů.

Naše vize

  • Lepší soužití Romů a většinové společnosti
  • Romové bez předsudečné negativní nálepky
  • Seriózní a objektivní mediální kultura
  • Aktivní občanství Romů (např. politická participace)
  • Silná střední vrstva Romů

>>> Policy on the Protection of Children and Adolescents <<<

Náš tým

Jednotlivé pracovníky můžete kontaktovat na jejich e-mailech

Zdeněk Ryšavý

ředitel
zdenek.rysavy@romea.cz

Jana Baudyšová

šéfredaktorka Romano voďi
jana.baudysova@romea.cz

Štefan Balog

fundraiser, dary a dárcovství, koordinátor vzdělávání
stefan.balog@romea.cz

František Bikár

mediální pracovník
frantisek.bikar@romea.cz

Kristina Dienstbierová

pracovnice multimediálního projektu Romská paměť
kristina.dienstbierova@romea.cz

Tereza Heková

mediální pracovnice
tereza.hekova@romea.cz

Jitka Votavová

koordinátorka - Stipendia pro romské středoškoláky
jitka.votavova@romea.cz

Gwendolyn Albert

překladatelka - Romea.cz
gwendolyn.albert@romea.cz

Lenka Jandáková

koordinátorka - Romský mentor a Mediální kurz
lenka.jandakova@romea.cz

Externí spolupráce

Jarmila Balážová

zakladatelka, moderátorka, mentorka, poradkyně

Richard Samko

moderátor, mentor, poradce

František Kostlán

dopisovatel serveru Romea.cz

Patrik Banga

mentor, poradce

Tomáš Bystrý

mentor, poradce

Stanislava Ondová

dopisovatelka časopisu Romano voďi a serveru Romea.cz

Rena Horvátová

dopisovatelka časopisu Romano voďi a serveru Romea.cz

Richard Nádvorník

IT technik