Virtuální realita tábora v Letech u Písku

ROMEA, o.p.s. s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze vytvořili za finanční podpory Velvyslanectví USA v Praze virtuální realitu koncentračního tábora v Letech u Písku.

Virtuální model zachycuje pravděpodobnou podobu tzv. cikánského tábora z období let 1942 – 1943. Byl rekonstruován na základě dostupných dobových dokumentů a fotografií. Návštěvník se může „projít“ v areálu tábora, „vstoupit“ do interiéru některých ubikací, „potkat“ vězně a dozorce, „zastavit se“ u informačních tabulí, na kterých jsou dobové fotografie pro autentičtější představu.

Tábor v Letech je jedním z prvních historických míst v České republice zpracovaném ve virtuální realitě. Toto prvenství si zaslouží nejen díky své pohnuté historii, ale také díky skandálnímu vývoji tohoto místa až do doby nedávné. Romský holokaust je v učebních osnovách téma stále marginální a díky celospolečenskému klimatu a vyhrocené populistické diskuzi ve veřejném prostoru i potenciálně konfliktní téma ve školních kolektivech. Moderní technologie virtuální reality může pedagogům pomoct překonat zábrany a tématu se plnohodnotně věnovat i s přesahem do současnosti.

K odpovědnému a angažovanému občanství patří i schopnost etického chování a empatie. Virtuální realita je novou možností, jak empatii, kterou jinak technologie spíše ničí, v žácích pěstovat. Díky simulacím různých situací a intenzivnímu ponoření se do dobového prostředí je virtuální realita skvělý nástroj, jak děti zaujmout a vedle znalostí v nich prohloubit právě i empatii.

V současné chvíli nabízíme virtuální realitu letského tábora školám a dalším vzdělávacím institucím v rámci tříhodinových workshopů. Workshopy jsou určeny pro žáky a studenty od 12 let věku.

“Působilo to na mě, jako kdybych se v táboře doopravdy nacházela. Byla jsem se podívat v jedné ubikaci a dost mi mrazí, v čem ti vězni museli žít.”

„Možnost zažít alespoň zprostředkovaně atmosféru tábora mi pomohlo lépe si představit a pochopit informace, které jsem doposud o Letech u Písku měla.“

„Pořád se nemůžu vzpamatovat. Připadá mi to, jako bych tam opravdu byla. Zvuky tomu ještě dodaly ten správný efekt. Moc se mi to líbilo. Jsem ráda za možnost nahlédnout do tábora a pocítit tu atmosféru.“

Pracujeme také na dalším rozvoji virtuálního modelu, přibydou například namluvené vzpomínky pamětníků či animované prvky.

Na tvorbě nového obsahu VR se mohou aktivně podílet i žáci a studenti. Během speciálních kreativních dílen vytváří náměty a scénáře k animacím. Vybrané nápady budou zpracovány do virtuálního modelu.

Na projektu od roku 2022 spolupracujeme s německou organizací Romatrial e.V.

Podpořeno Velvyslanectví USA v Praze, Česko-německým fondem budoucnosti, Nadačním fondem obětem holocaustu a Nadací vzpomínka, odpovědnost, budoucnost (EVZ).

Česko-německý fond budoucnosti

 

Nadační fond obětem holocaustu

 

Nadace vzpomínka, odpovědnost, budoucnost (EVZ)

 

Velvyslanectví USA v Praze

 

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT

 

Katedra archeologie ZČU v Plzni