Výroční zprávy

15 let aktivit v mediální, vzdělávací, sociální a kulturní oblasti

Rok 2019 byl sedmnáctým rokem existence organizace ROMEA. Pokračovali jsme v činnostech, které naši organizaci definuje od samého počátku. Stále klademe důraz na mediální aktivity, neboť si myslíme, že ověřená a v kontextu podaná fakta mohou změnit vnímání Romů ve společnosti.

Další prioritní oblastí je vzdělávání, na nějž fatálně navazuje možnost uplatnit se na trhu práce a stát se samostatným, společnosti prospěšným jedincem. O náš stipendijní program pro romské středoškoláky a studenty VOŠ je nebývalý zájem. Setkání studentů Baruvas podle slov studentů mění jejich životy a pro nás je to obrovský náboj do další práce.

Navíc jsme v roce 2019 rozšířili spolupráci se středoškolskými a vysokoškolskými studenty a ti jezdí na základní školy, kde motivují další Romy ke studiu a vzdělávání.

V roce 2020 pak ke středoškolským stipendiím přidáme i vlastní vysokoškolská stipendia.

V roce 2019 jsme pokračovali v rozvoji  individuálního dárcovství na aktivity organizace. Zrealizovali fundraisingovou kampaň s názvem SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME. Cílová částka kampaně byla v tomto roce vysoká, 500 000 Kč, i s ohledem na to, že jsme se museli obejít již bez matchingové podpory. Cílové částky jsme nejen dosáhli a nakonec jsme získali podporu od individuálních dárců v celkové výši 608 930 Kč.

V roce 2019 jsme pokračovali ve vývoji unikátního projektu Virtuální reality tábora v Letech u Písku. V průběhu roku probíhaly rozsáhlé rešerše historických podkladů, na jejichž základě pak vývojáři z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze ve spolupráci s pracovní skupinou odborníků vytvořili virtuální model tábora. Model je doplněn o informační texty popisující podmínky, které v táboře panovaly. A v listopadu 2019 jsme v rámci Festivalu svobody virtuální realitu testovali na třech školách.

Naše mediální sekce dokončila celovečerní dokument věnovaný boji o odstranění vepřína v letech. V říjnu 2019 pak proběhla premiéra tohoto unikátního dokumentu.

V dubnu pak byl tým ROMEA TV nominován na novinářskou cenu za pořad Desetiminutovka, který už připravujeme od roku 2009

Chtěl bych moc poděkovat všem pracovníkům organizace ROMEA za obrovské nasazení při realizaci všech našich aktivit.

Děkujeme samozřejmě také všem našim donorům i drobným dárcům, bez jejichž pomoci bychom nic z toho, co popisujeme ve výroční zprávě realizovat.

Zdeněk Ryšavý, ředitel ROMEA, o. p. s.

Výroční zprávy

Přehled financování ROMEA, o. s. z veřejných zdrojů