Výroční zprávy

15 let aktivit v mediální, vzdělávací, sociální a kulturní oblasti

Vážení příznivci obecně prospěšné společnosti ROMEA,

Bohužel i v roce 2021 do činnosti naší organizace zasáhla pandemie onemocnění COVID-19.

Přesto jsme i v roce 2021 pokračovali v činnostech, které naši organizaci definuje od samého počátku. Stále klademe důraz na mediální aktivity, neboť si myslíme, že ověřená a v kontextu podaná fakta mohou změnit vnímání Romů ve společnosti.

Další prioritní oblastí je vzdělávání, na nějž fatálně navazuje možnost uplatnit se na trhu práce a stát se samostatným, společnosti prospěšným jedincem. O náš stipendijní program pro romské středoškoláky a studenty VOŠ je nebývalý zájem. Setkání studentů Baruvas podle slov studentů mění jejich životy a pro nás je to obrovský náboj do další práce.

Od roku 2016 jsme rozdělili celkem 445 stipendií v celkové výši 7,143 milionů korun.

Stejně jako v roce 2021 jsme studenty kromě stipendií zásobovali výpočetní technikou, kterou potřebovali distanční výuce.

Pokračovali jsme v rozvoji individuálního dárcovství na aktivity organizace.

V roce 2021 probíhala kampaň s názvem “Hejtři nás nezastaví“, ve které se podařilo vybrat více než 500 tisíc korun. Soustředili jsme se také na individuální pravidelné dárce a od nich se daří získávat přes 100 tisíc korun měsíčně.

V aktivitách, které se zaměřují na historickou oblast se podařilo dokončit unikátní model Virtuální reality tábora v Letech u Písku.

Chtěl bych moc poděkovat všem pracovníkům organizace ROMEA za obrovské nasazení při realizaci všech našich aktivit.

Děkujeme samozřejmě také všem našim donorům i drobným dárcům, bez jejichž pomoci bychom nic z toho, co popisujeme ve výroční zprávě realizovat.

Zdeněk Ryšavý, ředitel ROMEA, o. p. s.

Výroční zprávy

Přehled financování ROMEA, o. s. z veřejných zdrojů