Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Projekt Romský mentor se potýkal s následky, které epidemie zanechala na dětech

Jak se koronavirová epidemie neblaze promítá do psychiky dětí a dospívajících, slyšíme čím dál častěji. Děti odvykly pohybovým a uměleckým aktivitám, obtížně se vracejí do řádu školních dní, když jsou každou chvíli v karanténě či v izolaci. Mnohé romské děti tak v dnešní době čelí dvojnásobnému sociálnímu vyloučení.

Na základní škole Karasova v Ostravě v Mariánských lázních patřil kroužek fotbalu mezi největší lákadla, stejně tak balet či moderní tanec. Na romské lektory jednou týdně čekali nedočkaví zapálení sportovci a nadšené tanečnice. Epidemie však vše změnila. Děti velmi dlouhou dobu ve škole z důvodu protikoronavirových opatření vůbec nebyly a po jejich uvolnění, v době neustálých karantén, jen velmi obtížně nacházejí řád a motivaci do školy docházet. I účast na kroužcích, které zde už deset let ROMEA, o. p. s., organizuje, se dramaticky snížila a nedařilo se jí zvýšit.

Mnohem lepší situace, co se týká zájmu dětí, byla v janovské škole. Bohužel z důvodu předcházení šíření covidu, bylo omezeno stýkání se dětí z různých třídních kolektivů, na což doplácely zejména odpolední volnočasové aktivity, tedy i kroužek míčových a pohybových her. Před epidemií se konal dvakrát týdně celoročně, letos se mohl za celý rok uskutečnit pouze sedmkrát.

Epidemie tolik nezasáhla kroužky, které se nekonaly pod hlavičkou škol, ale ve spolupráci s neziskovými organizacemi. V přísném režimu lockdownu využívaly možnosti procházek, pobytu v otevřeném venkovním prostoru, pracovaly s dětmi online. Nabízely náhradní zábavní program, hraní her, ale hlavně psychickou oporu a komunikaci s vrstevníky, která jim silně chyběla. Před létem se situace zlepšila a kroužky se mohly rozběhnout naplno. V Dolním Podluží děti zorganizovaly výstavu obrazů, v Rokycanech nacvičovaly tanečnice ze souboru Loľi ruža vystoupení na festival AraFest, v Liberci smíšený taneční soubor Romano rat vystoupil na Festivalu romské kultury v Liberci a obě uskupení se zapojila do tradičního defilé Světového romského festivalu Khamoro. Lektoři a odborní garanti kroužků pro ně mimo jiné během léta a podzimu připravili oslavu Dne dětí, letní taneční soustředění, podzimní hallowenské tvoření, návštěvu plzeňské a liberecké zoo a zájezd do Prahy na divadelní představení Kocour v Botách a tradiční mikulášské a vánoční besídky.

Zameškání učiva v předchozím roce se projevilo i v prospěchu dětí. Letos poprvé se proto v rámci projektu Romský mentor dětem poskytovalo také doučování. Pod vedením vysokoškoláků se konalo v Děčíně, v Pardubicích, v Jihlavě, v Dolním Podluží, a v Ostravě. Individuální setkání s doučovatelem za dodržování platných hygienických opatření nebyla tolik omezena jako volnočasové aktivity. Zejména během jarních měsíců využívali žáci možnosti připravovat se na přijímací zkoušky, během podzimu probíhalo doučování i skupinově. Ve všech případech bylo z vysvědčení a výsledku přijímacích zkoušek zřejmé, že doučování bylo úspěšné a dlouhodobá soustředěná příprava dětí na vyučování se vyplácí.

Nic z uvedených aktivit by se nemohlo uskutečnit bez podpory donorů, v tomto případě zejména Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a také ochotnému a aktivnímu přístupu lektorů, pedagogů či odborných garantů a doučovatelů, kteří svůj volný čas věnují rozvoji nejen romských dětí. Bez jejich nezlomného nadšení a obětavosti by se tento projekt nedal realizovat, a proto jim patří náš hluboký vděk a poděkování.