Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

ROMEA přijala velkou výzvu. Spustila novou kampaň MÁM SEN! I HAVE A DREAM! na podporu romských studentů

Organizace ROMEA spustila ve spolupráci s nadací Bader Philanthropies další kampaň na podporu studentů v rámci Stipendijního programu pro romské středoškoláky a studenty vyšších odborných a vysokých škol. Kampaň nese název MÁM SEN! I HAVE A DREAM! a jasně odkazuje na silný vzkaz bojovníka za lidská práva Martina Luthera Kinga, který byl ústředním představitelem hnutí za zrovnoprávnění Afroameričanů v USA.

 

"Každý máme nějaký sen. My chceme podpořit studenty v jejich studijních a profesních snech, a proto jsme přijali tuto opravdu velkou výzvu nadace Bader Philantrophies. Díky vybrané částce zabezpečíme stipendijní podporu na příští školní rok a pomůžeme tak nejméně 60 romským studentům na cestě za jejich sny. Chci vyzvat všechny ty, kteří vidí ve vzdělání hodnotu, aby také svým darem tuto výzvu podpořili. A můžete to udělat jednorázově větší částkou a nebo zadat trvalý příkaz, který se zdvojnásobí, dokud na program nezískáme 300 000 korun. Mám sen, že společně s vámi to dáme!" říká fundraiserka stipendijního programu a autorka kampaně Monika Mihaličková.

Když se organizaci ROMEA podaří do 15. června získat od dárců 300 tisíc korun, nadace Bader Philantrophies částku zdvojnásobí. Ke kampani vznikla také speciální stránka, prostřednictvím které mohou lidé na program přispět. Mohou tak učinit jednorázově nebo zadat trvalý příkaz. 

Stipendijní program pomáhá studentům realizovat své studijní a v budoucnu také profesní sny. Každý z nás nějaký takový sen měl, když chodil na školu. Mnozí romští studenti se musí ale k němu probojovávat přes bariéry, které jsou důsledkem dlouhodobého vyčleňování Romů z české společnosti a institucionální diskriminace, která se projevuje právě například nerovným přístupem ke vzdělání a na pracovní trh.

Odkaz Martina Luthera Kinga je v boji za lidská práva a zrovnoprávnění příslušníků menšin dodnes pro mnohá lidskoprávní hnutí hluboce inspirativní a živý. Jeho legendární projev, pro který se vžil název I have a dream (česky Mám sen) a jenž pronesl 28. srpna 1963 během Pochodu na Washington za práci a svobodu, se stal jedním z mezníků amerického hnutí za občanská práva. 

FOTOGALERIE

Během historického projevu Martina Luthera Kinga například zaznělo toto: "Sním o tom, že mé čtyři malé děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle kvality charakteru. O tom dnes sním!"

"Organizace ROMEA usiluje skrze stipendijní program o podporu romských studentů v jejich cestě za vzděláním. To totiž z dlouhodobého hlediska povede ke zvyšování společenské, politické a ekonomické síly Romů jako jednotlivců, ale také jako představitelů romských komunit. Díky tomu se budou moci efektivněji zapojit do rozhodovacích společenských procesů, kterými bude možné dosáhnout změny společenských a strukturálních nerovností," říká k vizi, kterou v sobě stipendijní program nese, projektová manažerka Jitka Votavová. 

Stipendijní program pro romské středoškoláky a studenty VOŠ organizace ROMEA spustila roku 2016. Od té doby získala podporu řady nadací, mezi nimiž jsou největšími podporovateli dánská nadace VELUX, nadace Albatros či nadace Bader Philanthropies a také mnoho individuálních dárců.

Na základě výběrového řízení získalo v prvním roce projektu stipendium na 60 romských studentů středních a vyšších odborných škol. V aktuálním školním roce to je 81 studentů. Díky projektu získalo od jeho začátku zhruba 200 studentů možnost absolvovat různé vzdělávací kurzy nebo v případě potřeby doučování. Společně s romskými vysokoškoláky pak studenti zažívají vícedenní setkání "BARUVAS - Rosteme". Koncept pravidelných setkávání podporuje vybrané účastníky ve vzdělávání, seberozvoji a prohlubování znalostí, zkušeností a kontaktů, které budou moci použít jak v profesním, tak soukromém životě. Na druhou stranu stipendisté vykonávají stáže či dobrovolnickou službu v rozličných organizacích, například v nízkoprazích pro děti a mládež.