Romové ve Středočeském kraji

Link File PDF:

images/PDF/romove-stredocesky.pdf

Romové ve Středočeském kraji

Publikace vznikla s cílem poskytnout základní přehled o životě Romů ve Středočeském kraji. Ve spolupráci s ROMEOU ji vydal Krajský úřad Středočeského kraje.

Na několika stranách seznamuje s historií Romů, dále uvádí základní statistická data a údaje týkající se Romů žijících ve Středočeském kraji, představuje romské organizace ve SČ kraji působící (Sdružení romských občanů, Lysá nad Labem, Romský klub, Kolín, Romské sdružení občanského porozumění, Nymburk) a také tamní romské osobnosti (Anton Lukáč, Vladimír Červeňák, Emilie Kurejová, Milan Horváth, Vlastimil Horváth, Josef Hlucho-Horváth, Martin Horváth,Josef a Marie Dančovi, Albína Tancošová). Příručka obsahuje adresář kontaktů na spolupracovníky v jednotlivých městských úřadech a na Krajském úřadu Středočeského kraje (a přehled jeho struktury) poskytuje kontakty na partnerské organizace a adresář internetových odkazů.

„Romové patří k jedné z nejpočetnějších národnostních menšin žijících na území České republiky. Ve Středočeském kraji jich dle odhadů romských poradců žije kolem dvacet tisíc. Touto publikací bychom vám chtěli přiblížit život Romů, jejich historii, kulturu Na následujících stranách samozřejmě najdete také důležité informace a kontakty n organizace, jež se romskou tematikou zabývají a působí na území Středočeského kraje Zároveň jsme se snažili vytvořit jakousi mozaiku poskládanou z romských osobností které ve Středočeském kraji žijí a jež se dokázaly začlenit do kulturně-společenskéh života a pozitivním způsobem tak zviditelnily obraz Romů ve společnosti Doufáme, že vám tato publikace poslouží pro lepší orientaci v romské problematic a že přinese další důležité informace o romské menšině, o níž bohužel většinová společnos stále mnoho neví.“ (předmluva Josefa Vacka, statutárního náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí, protidrogové tematiky a národnostních menšin)

  • Kol. autorů ROMEA a Krajský úřad Středočeského kraje, Jana Šedivcová, Cyril Koky;
  • Grafika: studio Migren@
  • Rok vydání: 2005
  • Počet stran 20