Naše aktivity

Projekty, publikace, videa a filmy

Stíny romského holokaustu

Link Video (Ex: Youtube...):

https://www.youtube.com/watch?v=9foFHdmXP8I

Stíny romského holokaustu

Více než 1300 Romů, včetně žen a dětí, bylo tehdejší českou policií násilně odvlečeno do tábora v Letech u Písku, který byl zřízen za druhé světové války. Dle dostupných pramenů zde zemřelo 326 lidí, další stovky byly transportovány do koncentračního tábora v Osvětimi, aby byli usmrceni. Dnes na půdě tábora stojí velkokapacitní vepřín a i přes několikaleté snažení přeživších Romů a jejich potomků, stejně jako nyní aktivistů, se česká vláda doposud nijak nezasloužila o přesunutí vepřína a vytvoření důstojného památníku romským obětem genocidy.

  • Hlavní Producent: Kelly Whalen
  • Producent: Renata Berkyová
  • Spolupracovníci Producenta: Adéla Zicháčková, Chantale Glover

O projektu

„Evropa: domov pro Romy“ je název projektu, kterého cílem je poukázat na problémy, kterým Romové ve střední a východní Evropě čelí, a také dostat do povědomí příběhy Romů, kteří jsou úspěšní, ale málokdo o nich ví. To vše prostřednictvím tvorby krátkých dokumentárních filmů, kterých témata si volí a dále vytváří do filmové podoby začínající romští novináři ve spolupráci se zkušenými dokumentaristy.

Do projektu se zapojilo celkem pět zemí: Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika.

Partneři projektu: Centrum nezávislé žurnalistiky (Budapešt), Centrum nezávislé žurnalistiky (Bukurešt), ROMEA (Praha), Centrum pro vývoj médií (Sofia), MEMO 98 (Bratislava) a Univerzita Miami (USA), jejíž profesor Rich Beckman působil jako ředitel a odborný garant projektu.