Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Nová výzva pro romské studenty středních a vysokých škol! ROMEA vyhlašuje stipendijní program pro rok 2020/21

Romští studenti se mohou od pondělí 22. června do pátku 17. července hlásit o stipendium organizace ROMEA na školní, potažmo akademický, rok 2020/2021. Stipendijní program běží od roku 2016 a letos stipendiem podpoří 90 romských studentů středních, vyšších odborných a nově také vysokých škol. Do programu se mohou hlásit studenti prezenční i distanční formy studia a u vysokoškoláků v jakémkoli stupni bakalářského, magisterského i doktorského studia. Pro zájemce bude od pondělí na webových stránkách www.romskastipendia.cz otevřen elektronický formulář, prostřednictvím kterého budou moci studenti žádosti posílat.

„Už teď se moc těšíme na nové stipendisty i na ty, kteří získají stipendium znovu i v tomto roce! To je primárně určené romským studentům maturitních oborů, vyšších odborných škol a také vysokých škol, kteří mají dobré studijní výsledky a zároveň bojují se špatnou socioekonomickou situací, která jejich studium ohrožuje. Podrobné informace o tom, jak by žádost měla vypadat a co vše je k ní potřeba, a také přímo vstup do žádosti najdou studenti na našich stipendijních stránkách v sekci "Pro studenty". A s veškerými otázkami ohledně vyplňování žádosti rádi pomůžeme,“ vysvětluje manažerka stipendijního programu Jitka Votavová.

Stipendijní program nabízí mnohem víc než jen finanční pomoc během studia. Romští studenti se zúčastňují řady vzdělávacích aktivit, v průběhu roku se setkávají s dalšími romskými studenty z celé republiky a získají kontakty na profesionály z oborů, kterým se chtějí v budoucnu věnovat.

„Součástí stipendijního programu jsou i pravidelná setkávání studentů s názvem BARUVAS (rosteme), kde klademe důraz na posilování zdravého sebevědomí, motivaci ke studiu a seberozvoj. Diskutujeme aktuální témata, jako je třeba romská identita, aktivní občanství a podobně. Snažíme se studentům zprostředkovat i oblasti, které v českém vzdělávacím systému často chybí, jako je romská historie či romský jazyk. Náš program nabízí také možnost doučování a mentoringu," popisuje komplexnost stipendijního programu koordinátor vzdělávacích aktivit organizace ROMEA Štefan Balog.

V roce 2020/2021 organizace ROMEA stipendiem podpoří tedy 90 romských studentů. Výše ročního stipendia pro středoškoláky je 14 000 Kč, pro studenty VOŠ 21 000 a vysokoškoláky v 25 000 Kč.

„Do programu se mohou hlásit studenti z veřejných i soukromých škol, denního i dálkového studia, a věkově nejsou stipendia nijak omezena. Mohou se tedy přihlásit například i starší lidé, kteří si dodělávají vzdělání a pro které bude stipendium důležitou finanční pomocí v jejich rodinném rozpočtu,“ říká Štefan Balog.

V loňském roce se do stipendijního programu přihlásilo téměř sto padesát uchazečů. Letos realizátoři programu očekávají ještě větší zájem. Studenti mohou posílat vyplněné žádosti až do 17. července.

Stipendijní program organizace ROMEA usiluje od roku 2016 o podporu romských studentů v jejich cestě za vzděláním. To z dlouhodobého hlediska znamená zvyšování společenské, politické a ekonomické síly Romů jakožto jednotlivců i jako představitelů romských komunit. ROMEA se tím snaží o zvyšování důvěry mladých romských osobností ve vlastní schopnosti a o zapojení Romů do rozhodovacích procesů, díky kterým bude možné dosáhnout změny společenských a strukturálních nerovností.

Romský stipendijní program pro studenty SŠ a VOŠ, který organizace ROMEA realizuje za podpory dánské nadace VELUX, nadace Albatros, Bader Philanthropies a dalších donorů a individuálních dárců.

I vy můžete další studenty podpořit ve studiu na www.romskastipendia.cz/darujte.