Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Volnočasové aktivity pro romské a české děti, které organizuje ROMEA, se konaly i během „koronavirového“ roku 2020

Končící rok 2020 významně do všech oblastí života zasáhla koronavirová epidemie. Ani volnočasové aktivity pro romské a české děti, které již devátým rokem organizuje ROMEA, o. p. s., ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi napříč celou republikou, nebyly výjimkou.

Vnějším okolnostem byly přizpůsobeny všechny aktivity, ať už se jednalo o kreativní nebo pohybové kroužky. Bylo velmi obtížné udržet chod zejména aktivit na školách, které byly zahlceny agendou distanční výuky a protiepidemiologických opatření (střídavý režim dělené výuky ad.). Na účast dětí měly dopad i období dodržování karantén v dobách rozvolňování. Nicméně velkou snahou všech zapojených pedagogů, lektorů a garantů bylo dětem, jak jen to podmínky dovolovaly, umožnit na volnočasové aktivity docházet nebo se alespoň připojit distančně v online režimu. Do kroužků během roku docházelo na 90 dětí, bylo dbáno na jejich bezpečí, tedy dodržování pravidel rozestupů, nasazených roušek a dezinfekce rukou.

Na ostravské základní škole v Mariánských Horách se v průběhu září konala pod vedením dlouholeté pedagožky Michaely Garbové a nové lektorky Nikoly Duždové výuka moderních tanců. Miroslav Červeňák a Filip Kaleja zde vedli kroužek fotbalu, který se mezi chlapci na škole těší dlouhodobé oblibě. Do školy byl jako výukový materiál pořízen reproduktor, který umožní, aby mohli lektoři nacvičovat choreografii za doprovodu hudby. Škola toto vybavení velmi uvítala, neboť ho plánuje využívat i pro školní vystoupení.

V Dolním Podluží Pavlína Hejduková, která se divadlu věnuje od 11 let, vedla společně s dlouholetou lektorkou a absolventkou pedagogické fakulty Marcelou Surmajovou, působící ve spolku Poradna Barevné soužití, které se těší podpoře vedení obcí Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou a Varnsdorf, dětský divadelní kroužek. Děti si poskytovaly vzájemnou psychickou podporu, která pramenila zejména z nestability ve vzdělávání a obav z nedostatečných vědomostí pro budoucí přípravu na přijímací zkoušky či z nemožnosti scházet se s vrstevníky.

Liberecký kroužek Romano rat se pod vedením zkušené lektorky Libuše Kimové a garantky Ivety Bílkové, kterou v listopadu vystřídala Zdeňka Gáborová také působící ve spolupracujícím spolku Comunités, z. s., se také co nejvíce snažil přizpůsobit daným podmínkám a děti se za bezpečných podmínek (odstup, roušky, dezinfekce rukou) scházely, společně plánovaly budoucí projekty, zabývaly se kreativní a herní činností, pokud to situace umožňovala. Částečně i prostřednictvím online režimu. V létě uspořádali vedoucí kroužku i soustředění v jižních Čechách.

Taneční kroužek v jihlavské škole na Jungmannově ulici opět vedly společně tanečnice, lektorka tradičních i moderních stylů Denisa Karastojanová, absolventka zdravotnické střední školy a současná asistentka pedagoga, a místní asistentka pedagoga a preventistka Danka Lagronová. Do aktivity byli zapojeni dívky i chlapci mladšího a staršího věku.

V létě jsme zahájili spolupráci s rokycanským tanečním a pěveckým kroužkem Loli Ruža a kam rovněž docházely převážně děti romské národnosti. Ve spolupráci s jeho vedoucími Michalem Mikem a Romanem Kopejskem, za spolupráce s rodiči dětí, kteří děti doprovázeli hrou na akordeon a housle, a choreografkami, nacvičovaly dívky a chlapci pěvecké vystoupení i za doprovodu hry na housle, které dva chlapci ve skupině ovládají. Nejen pěvecké vystoupení, ale hlavně taneční měly děti možnost předvést na vystoupení při příležitosti otevření nového rokycanského komunitního centra 11. září. Další plánovaná vystoupení a výlety za odměnu bohužel znemožnila zhoršující se epidemiologická situace.

Dvě sportovní skupiny se zaměřením na míčové hry pohybovou všestrannost pro mladší a starší žáky fungovaly pouze z kraje roku a během září na ZŠ v Litvínově-Janově pod vedením dlouholeté pedagožky Markéty Vavřičkové a lektorky, která sama na tuto školu docházela a nyní studuje 2. rokem střední školu –  Diany Sendreiové.

Celkem se v roce 2020 uskutečnilo 170 setkání, kterých se účastnilo na 90 dětí. Ty se v rámci možností, které uplynulý rok zasažený pandemií koronaviru významně negativně ovlivnil, věnovaly smysluplným volnočasovým činnostem rozvíjejícím jejich kreativní, motorické a umělecké dovednosti. A také jim poskytovaly tolik důležitý sociální kontakt a psychohygienu, ale i pomoc s jejich studijními problémy.

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programu Podpora integrace romské menšiny 2020.