Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Romští studenti se na devátém setkání BARUVAS utkali ve vědomostech i sportu

Na začátku května se uskutečnilo v pořadí již deváté setkání romských studentů BARUVAS, která organizace ROMEA pořádá od roku 2016. Na základě podnětů od studentů se organizátoři během programu zaměřili na to, jak funguje svět projektů a jak se sami mohou aktivně zapojit do jejich realizace. Prostřednictvím zkušeností jednoho z hostů se dozvěděli, jakým způsobem se dá pomáhat v zahraničí, konkrétně v Indii.

Vyvrcholením devátého setkání pak byly první BARUVAS olympijské hry „ROMPILIÁDA 2019“, v kterých se studenti v týmech utkali jak ve vědomostech, tak sportovních dovednostech.

Velká část studentů, kteří na akci přijeli, absolvovala BARUVAS už předtím a vzájemně se znala. Díky řadě zkušenostních aktivit se ale o sobě dozvěděli ještě víc a mohlo tak vzniknout otevřené prostředí pro další diskuzi.

„Jsme rádi, že se studenti na setkáních otevřeně baví o tématech, která jsou aktuální a často vyžadují odvahu o nich mluvit, jako jsou názory na odlišnou sexuální orientaci nebo třeba zkušenosti ze života ve vyloučené lokalitě. Studenti, kteří na tato setkání jezdí, jsou různých věkových kategorií, z různých koutů republiky, studují rozličné obory. Zajímalo nás proto, jaké mají názory a jakým způsobem se o nich dokážou bavit," říká Jitka Votavová, manažerka romského stipendijního programu.  

Svět projektů nemusí být nuda 

Na předchozím setkání BARUVAS, které se odehrálo začátkem roku v Rumburku, se studenti shodli, že by se chtěli dozvědět více i o tom, jakým způsobem fungují nejen stipendijní, ale i další programy a projekty organizace ROMEA. Páteční dopoledne proto patřilo Jitce Votavové, která studentům představila všechny projekty organizace ROMEA a také zodpověděla spolu se svými kolegy otázky, které si studenti připravili. Po teoretickém úvodu následovala hra, která měla prověřit znalosti studenů týkající se realizace a přípravy projektu. 

Odpolední čas pak studenti strávili s psycholožkou a fundraiserkou organizace ROMEA Monikou Mihaličkovou. Studentům pomohla více pochopit složitý svět financování projektů. Se studenty se bavila také o kampaních a jak by měla efektivní kampaň vypadat. Následně se studenti ve skupinkách pokusili navrhnout kampaň na libovolné téma, které je zajímá a mohlo by mít v jejich okolí pozitivní dopad. 

V podvečer se studenti přenesli s hostem Romanem Hanákem do Indie. Roman před časem odjel do Indie, kde pracoval v jednom z mnoha místních sirotčinců. Studentům vyprávěl o svých zkušenostech a během promítání fotek z cest přiblížil, jak vznikl jeho projekt „Jamalovy děti“, prostřednictvím kterého se snažil zlepšit život místním dětem. Mluvil i o tom, co ho přivedlo zpátky a jak vnímá svou romskou identitu. Jeho povídání přineslo studentům jiný pohled na fungování organizací v různých koutech světa. 

Olympijské hry ROMPILIÁDA 2019 zahájeny!

Páteční večer pak patřil zahájení prvních BARUVAS olympijských her „ROMPILIÁDA 2019“. Nechyběly olympijské pochodně ani zahajovací řeč, kterou jsi pro ostatní připravil student Ostravské univerzity Michal Gábor. Účastníci se následně rozdělili do čtyř týmů, z nichž každý představoval jednu ze čtyři skupin Romů, kteří žijí na území České republiky: slovenští Romové, olašští Romové, maďarští Romové a Sinti. 

FOTOGALERIE "BARUVAS - TÝNEC 2019"

Sobotní ráno jako by přálo našim plánům. Po několika deštivých dnech se v sobotu ráno obloha vyjasnila a studenti mohli začít bojovat o první místo v ROMPILIÁDĚ. 

Dopoledne patřilo disciplínám, které byly zaměřené hlavně na pohyb. Překážková dráha dala zabrat studentům asi nejvíc. Občas si někdo odřel ruku nebo nohu, ale v zápalu hry na to nikdo nebral zřetel. Každý chtěl vyhrát. Ve vzduchu bylo cítit napětí a mnohdy o průběžném pořadí rozhodovaly sekundy. Mezi dalšími disciplínami byl například vrh nožů do terče, hod oštěpem nebo tandemové lyžování. 

Po obědě se týmy střetly ve vědomostních soutěžích. Nejprve si změřily síly ve znalostech historie v kvízu a poté v prezentování informací, které se o jednotlivých romských skupinách z rozdaných podkladů dozvěděly - a to formou divadla. Za poměrně krátký čas vymysleli studenti nápadité a originální scénky, v kterých zobrazili například vznik Romské občanské iniciativy v roce 1989, životní osud významné romské houslistky a primášky Cinky Panny nebo třeba některé z olašských tradic. Porota složená z organizátorů setkání proto měla skutečně těžký úkol vybrat vítěze.   Vyhrát mohl ale jen jeden tým a stalo se tak rozdílem jediného bodu v celkovém součtu! Jásot vítězů se nesl celým hotelem a kapitánka týmu slovenských Romů s radostí převzala pohár za vítězství.

„Bylo skvělé vidět, jak se během různých disciplín prohlubují a utužují vztahy mezi studenty. Navzájem si fandili, povzbuzovali se a bojovali o každý bod. Vzájemná soudržnost a nadšení se tu projevovaly mnohem víc než kdy jindy,“ říká Štefan Balog, koordinátor vzdělávacích aktivit v organizaci ROMEA.

"Rosteme! Amen baruvas!"

Loučení na konci BARUVAS nebývá nikdy jednoduché. Během několika málo dnů studenti zažívají intenzivní program a sdílí spolu to, co je žene ve studiu i v životě. 

Student třetího ročníku bezpečnostně právní činnosti v Ústí nad Labem Juraj Makula shrnul pocity ze zatím posledního setkání takto: "Upřímný smích a hlasitý zpěv, rodinná atmosféra a milióny pocitů. Silné životní příběhy, nová přátelství a oči plné slz při loučení s lidmi, kteří si ukradli kousek mého srdce. To vše je součástí Baruvas, které je pro mě vždy jedinečné a výjimečné. Díky vám všem vím, že to, co dělám, má smysl. Tato setkání nám mění život a my měníme svět! AMEN BARUVAS!"

V Praze, kde přestupovala většina studentů na další spoje, vznikl uprostřed nádražní haly ostrůvek zavazadel, okolo kterého se všichni seskupili, a vytvořil se kruh. Kruh lidí, kteří mlčky čekali na svůj vlak domů. Asi za hodinu zbyl na ostrůvku zavazadel poslední kufr a bylo jasné, že deváté BARUVAS skončilo. Další bude ale už v srpnu a na programu se studenty pracujeme již teď!