Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

ROMEA letos poskytla stipendia dalším 95 romským studentům. Za 5 let trvání programu rozdala už 365 stipendií

Organizace ROMEA na přelomu října a listopadu vyplatila 95 stipendií – tolik je letos ve stipendijním programu romských studentů středních, vyšších odborných a nově také vysokých škol. Jedná se o studenty různorodých oborů z celé České republiky, kteří mají dobré studijní výsledky, ale jejich socio-ekonomická situace ohrožuje dokončení střední nebo vysoké školy nebo vůbec nástup do ročníku. Devadesátka studentů nyní obdržela první polovinu stipendijní částky. Druhou získají po doložení pololetního vysvědčení či výpisu známek v březnu.

ROMSKÁ STIPENDIA V ČÍSLECH

  • od roku 2016 celkem 365 stipendií pro 214 studentů
  • Školní rok 2020/21: podpořeno 53 středoškoláků, 9 studentů VOŠ, 33 vysokoškoláků

Výše vyplacených stipendií v jednotlivých letech

  • 2016/2017: 875 000,- Kč
  • 2017/2018: 1 211 000,- Kč
  • 2018/2019: 868 000,- Kč
  • 2019/2020: 1 043 000,- Kč
  • 2020/2021: 1 731 000,- Kč

CELKEM: 5,728 milionů korun

Program pro studenty organizace ROMEA spustila v roce 2016 a do této chvíle poskytla celkem 365 stipendií 214 studentům. Někteří ze stipendistů obdrželi totiž díky svým studijním výsledkům a aktivnímu zapojení do programu stipendium opakovaně. Ročně jde o 14 000 Kč pro středoškoláky, 21 000 Kč pro studenty VOŠ a 25 000 Kč pro vysokoškoláky, přičemž tento školní, potažmo akademický, rok vyplatí ROMEA stipendia v celkové výši 1 731 000 Kč. Finance organizace získala díky podpoře soukromých nadací, jako je dánská nadace VELUX či nadace Albatros a také velké pomoci individuálních dárců.

Letos ROMEA realizuje už pátý ročník programu a je to skvělá příležitost k bilancování a procházce vzpomínkami tím vším, co jsme se studenty prožili. V srpnu jsme například strávili už jedenácté studentské setkání BARUVAS, což v romštině znamená ´rosteme´. Zpětně vidíme v názvu opravdu velkou symboliku – roste nejen počet romských studentů, ale také sami studenti rostou osobnostně a profesně,“ vysvětluje manažerka stipendijního programu Jitka Votavová.

A stipendijní program zdaleka není jen o finanční pomoci během studia. Součástí programu jsou pravidelná studentská setkání BARUVAS, mentoring a doučování. Studenti také hojně využívají možnost absolvovat vzdělávací kurzy nad rámec svých školních povinností, zúčastňují se každoroční literární soutěže a vykonávají dobrovolnickou činnost v různých lokálních pomáhajících organizacích, doučují své spolužáky nebo trénují menší děti třeba ve fotbale nebo judu.

Se studenty jsme v průběhu roku v intenzivním kontaktu a stejně tak jsou ve spojení studenti mezi sebou. Díky sociálním sítím udržují kontakt napříč republikou a zajímají se jeden o druhého. Povzbuzují se, třeba když někoho z nich čeká důležitá zkouška nebo shánějí materiály do školy a podobně,“ popisuje Jitka Votavová další stránky dopadu stipendijního programu organizace ROMEA.

FOTOGALERIE

„Uvědomil jsem si, kdo jsem“

Ukazuje se, že i když je prvotní motivací pro vstup do stipendijního programu finanční pomoc během studia, další součásti programu pro studenty získávají postupně větší důležitost. Nejvíce pak právě pravidelná setkání BARUVAS, na kterých se sejde  vždy několik desítek romských studentů středních a vysokých škol ze všech koutů České republiky. Díky zážitkovým workshopům se během akce dozvídají mnoho informací o romské historii a literatuře, o čemž se ve školách učí jen výjimečně, mluví o svém romství, co to pro ně znamená, a sdílí často velmi citlivé zkušenosti ze studia, ze života ve vyloučené lokalitě, zkušenosti s diskriminací a rasismem, se kterým se potkávají, když například jejich rodiny hledají bydlení, jejich rodiče práci nebo když oni sami shání brigádu při studiu. 

Keresztély Szinai, student maturitního ročníku ekonomického lycea v Ústí nad Labem:

„Díky stipendijnímu programu jsem dostal šanci dozvědět se více o romské historii a identitě. Díky tomu jsem si uvědomil, kdo vlastně jsem. Tohle je za mě mnohem víc než všechny finanční částky, které dostáváme.“

Během setkání BARUVAS se studenti seznamují také s příběhy významných romských osobností, které se pro ně stávají inspirací a získávají i díky nim víru ve své vlastní schopnosti. Většina lektorů jsou také Romové a Romky a studentům předávají svoje zkušenosti a znalosti z rozličných profesí – dlouhodobě spolupracujeme například s romistkou a básnířkou Renatou Berkyovou, romistou Michalem Mižigárem, novináři Patrikem Bangou a Richardem Samkem, módním návrhářem, který dobývá i kulinářský svět, Pavlem Berkym, dále zkušeným lektorem, umělcem a LGBT aktivistou Davidem Tišerem, malířkou Laďou Gažiovou, psycholožkou Monikou Mihaličkovou, spisovatelkami Ivetou Kokyovou a Danou Hruškovou, muzikantem Janem Duždou a mnoha dalšími.

Ve společném setkávání nachází studenti motivaci k dalšímu studiu a také potřebu předávat získané informace dál – i proto přišla před dvěma lety skupina studentů se skvělým nápadem uspořádat pro romské děti na základní škole v jedné z ústeckých vyloučených lokalit besedu, kde si s nimi povídali o tom, co jim může přinést studium, o tom, že si mohou navzdory nelehkým životním podmínkám věřit a že existují podpůrné programy, které jim mohou při přechodu ze základní na střední školu a dál během studia pomoci,“ objasňuje Jitka Votavová to, jak se romští studenti díky BARUVAS, které posiluje jejich sebevědomí, aktivizují a chtějí pomoci další romským žákům a studentům.

Michal Gábor, student 3. ročníku bakalářského studia na Ostravské univerzitě, obor Fyzická geografie a geoekologie:

„Jak vzpomínám na první setkání? S vděčností. A proč? Protože jsem poznal tolik úžasných lidí a někteří z nich jsou dodnes mými kamarády a jsme téměř v denním kontaktu. Baruvas mi přineslo hodně štěstí do života. I proto mě teď moc mrzí, že vás nemůžu vidět. Chybíte mi a myslím na vás. A jak to ovlivnilo moje studium? Tak, že teď píšu bakalářskou práci.“

Z této iniciativy později vznikl projekt podpořený nadací Bader Philanthropies, v rámci kterého romští studenti objíždí základní školy, do kterých chodí velký podíl romských žáků, a snaží se jim předat to, co se sami během BARUVAS a díky stipendijnímu programu organizace ROMEA naučili.

Kvůli uzavření škol se nám podařilo uspořádat zatím pouze čtyři besedy, ale i tak se ukazuje, že tento projekt má obrovský dosah. Čtyři žáci Základní školy v Chanově se dostali letos na střední školu a to, že si nakonec podali přihlášku na střední školu s maturitou, přičítají právě setkání se studenty během besedy. Dva z chanovských žáků jsou teď dokonce stipendisty v našem programu. Věřím, že až se situace kolem koronaviru uklidní, budeme moci znovu vyrazit do terénu a motivovat mladé žáky ke studiu,“ přiblížil dopad motivačních besed s romskými studenty Štefan Balog, koordinátor vzdělávacích aktivit a fundraiser organizace ROMEA.

FOTOGALERIE

Individuální dárci? Bez nich by to nešlo

Stipendijní program by nemohl existovat bez podpory soukromých nadací. Hlavními donory jsou dánská VELUX Foundation, nadace Albatros či Bader Philanthropies. Významná pomoc přichází ale také z řad individuálních dárců, jednotlivců, z nichž podstatnou část tvoří sami Romové. Individuální dárci přispívají prostřednictvím online kampaní, které ROMEA každoročně realizuje, a třeba i menšími částkami, ale o to více si vážíme jejich dlouhodobé podpory. Díky pravidelným darům se totiž daří lépe plánovat aktivity programu na další roky.

Díky pomoci individuálních dárců bylo možné zareagovat na situaci studentů a také žáků základních škol, kteří během nařízené distanční výuky zůstali bez počítače nebo internetového připojení.

Přes sociální sítě a online kampaň jsme rozšířili výzvu, že bychom chtěli podpořit studenty z nemajetných rodin, kteří by si nemohli kvůli nízkým příjmům dovolit koupit nový počítač nebo jen za cenu ohrožení, že by třeba neuplatili nájem na další měsíc. Lidé nám začali posílat notebooky, počítače, tiskárny a tablety, které jsme následně posílali studentům z chudých rodin ze všech možných regionů. Dodnes se nám podařilo vybrat a rozdat více než 80 kusů techniky v hodnotě přes 500 tisíc korun. Chtěl bych opravdu poděkovat všem, kteří takto pomohli studentům přečkat toto komplikované období. A zvlášť jednomu našemu dlouhodobému podporovateli, který nám věnoval peníze na nákup 18 nových notebooků. Velmi si toho vážíme,“ uvádí Štefan Balog.

Více o stipendijním programu organizace ROMEA naleznete na www.romskastipendia.cz

Vanesa Harvanová, studentka 3. ročníku cestovního ruchu:

"Nikdy jsem si nemyslela, že jsou další Romové, jako jsem já, kteří se doopravdy chtějí vzdělávat. Před tím jsem myslela, že jsem sama a vyjadřovat vůbec něco, jako je romství, ve škole plné neromů mě vůbec nenapadlo. Od té doby jsem poznala, že se nemám za co stydět, spíš bych měla byt hrdá! Při každém setkání mám větší motivaci a vím, že jsou tu lidi, kteří ve mě věří."

Michaela Makulová, studentka 3. ročníku střední školy, obor předškolní a školní pedagogika:

„Když jsem poprvé přijela na Baruvas, bylo to jako jiný svět, všichni se měli rádi, pomáhali si, i když se skoro neznali - nebyla tam jediná chybička. Poznala jsem tam spoustu dobrých kamarádů, kteří se stali mojí rodinou, a už si neumím představit život bez nich, a spoustu věcí jsem si odnesla. Asi neumím úplně popsat, co to pro mě znamená. Je to pokaždé nepopsatelný zážitek, na který se strašně těším, a doufám, že se brzo zase všichni sejdeme."

Barbora Vašková, studentka maturitního ročníku, obor sociální činnost:

„Setkání BARUVAS mi změnilo můj život, budoucnost, díky tomuhle setkání, jsem si začala více věřit, že i já můžu něco dokázat a že mám právo na své sny a názory. Získala jsem vědomosti, zkušenosti, přátelé, za které jsem neskutečně ráda. Každé setkání mi dalo větší a větší jistotu v tom, že zvládnu každý ročník, že zvládnu maturitu, a když teď setkání nemáme a nemůžeme se vidět, tak si ani tak moc občas nevěřím, že to vůbec zvládnu.“

Štefan Feri, student 3. ročníku střední školy, obor praktická sestra:

„Pro mě Baruvas setkání romských studentů znamená hodně. Je to důkaz pro mě i pro společnost, že jsou tady Romové, kteří studují a chtějí něco dokázat. Předtím jsem neznal moc Romů, co studují. Rád jsem se dozvěděl, že nás je hodně, že máme podobné názory, podobné sny a chceme něco dokázat.
Letos mi strašně vadilo, že kvůli koronaviru nebylo víc setkání Baruvas. Doufám, že co nejdříve bude. Mám ty lidi strašně moc rád, protože je to moje rodina! Budu jen rád jestli budou další setkání a že poznám spoustu dalších Romů, kteří věří, že k životu studium patří.“