STOP diskriminaci 02

Link File PDF:

images/PDF/STOP-diskriminaci-02.pdf

STOP diskriminaci 02

Druhé vydání přílohy Romano voďi STOP diskriminaci se zaměřilo na případy násilí z nenávisti neboli hate crimes, konkrétně na brutální útok neonacistů na dva Romy v Havířově a systematické terorizování romské rodiny v Mikulově příznivci Dělnické strany.

Tištěné přílohy STOP diskriminaci byly jednou z aktivit projektu Medializace a prosazování lidských práv a vycházely v průběhu roku 2009 a 2010 ve spolupráci s nevládní organizací In Iustitia, jež se zabývá právem v oblasti porušování lidských práv a diskriminace a která poskytuje bezplatnou právní pomoc obětem tohoto chování.

Cílem projektu, jehož součástí byla bezplatná telefonní Antidiskriminační linka, bylo pomáhat osobám postiženým nerovným přístupem, diskriminací či násilím z nenávisti. Kromě samotné snahy prosadit právo a domoci se spravedlnosti pro tyto osoby projekt kladl důraz na medializaci případů. Celkem 5 samostatných příloh bylo distribuováno společně s měsíčníkem Romano voďi. Projekt reagoval na množící se napadení z důvodu rasové nesnášenlivosti, které vyvrcholily v dubnu 2009 ve Vítkově žhářským útokem neonacistů na romskou rodinu, po němž zůstala celoživotně poznamenaná tehdy ani ne dvouletá Natálka Kudriková.

„Příslušníci menšin, zejména těch etnických a národnostních, jsou ve srovnání se členy majority častěji oběťmi jednání, které je v rozporu s právním řádem ČR, Listinou základních práv a svobod, apod. Jde přitom o úrovně od školství, trhu práce až po přístup samospráv (např. v oblasti bydlení), státních institucí (např. nečinnost orgánů činných v trestním řízení). Mnohem více otevřeně a neskrývaně vystupují vůči příslušníkům menšin některá ideologická hnutí, zejména ultrapravicová. Zvláště v posledních měsících jsme svědky jejich množících se aktivit, od zdánlivě nenápadných a společností tolerovaných pochodů až po útoky mající za cíl fyzickou likvidaci některých osob.“ (úryvek z předmluvy prvního vydání přílohy STOP diskriminaci Zdeňka Ryšavého)

  • Samostatná příloha Romano voďi 1-2/2010
  • Kol. autorů ROMEA, František Kostlán, František Valeš (In Iustitia)
  • Editor Zdeněk Ryšavý
  • Počet stran 8