STOP diskriminaci 04

Link File PDF:

images/PDF/STOP-diskriminaci-04.pdf

STOP diskriminaci 04

Čtvrtá příloha časopisu Romano voďi (5/2010) STOP diskriminaci byla věnována problematice přetrvávající praxe neoprávněně zařazovat romské děti do praktických a speciálních (dříve zvláštních) škol, což výrazně zmenšuje možnosti výběru dalšího povolání a tím i zabraňuje zlepšení jejich životní úrovně.

Příloha přinesla příběh ostravské rodiny Mikových, jejíž tři ze čtyř dětí měly zkušenost se zvláštní školou, dvě podle rodiny neoprávněně a kterým v roce 2007 Evropský soud pro lidská práva dal za pravdu a odsoudil Českou republiku za diskriminaci. Na příběhu Anny Chválové autoři přílohy ukázali, jak důležitý je postoj a aktivita rodičů, a poskytli poradenství, jak se mohou rodiče bránit proti zařazení svého dítěte do praktické školy.

Viktor Piorecký, odborník na oblast vzdělávání v Agentuře pro sociální začleňování v romských lokalitách, ve svém článku poukázal na fakt, že často za tím stojí rodiče, kteří mají (zpravidla oprávněný) pocit, že malá místní škola s malými třídami, kam navíc chodí mnohé dětí ze sousedství, nabídne jejich ratolesti bezpečnější a pohodlnější prostředí. Česká školní inspekce na základě šetření provedeném v bývalých zvláštních školách ale potvrdila, že ačkoliv zákon mluví o tzv. informovaném souhlasu, „navštívené školy neprokázaly, že by rodičovskou veřejnost dostatečně informovaly o své orientaci na vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením a možných dopadech tohoto vzdělávání pro návazné vzdělávání zdravých dětí.“

Tištěné přílohy STOP diskriminaci byly jednou z aktivit projektu Medializace a prosazování lidských práv a vycházely v průběhu roku 2009 a 2010 ve spolupráci s nevládní organizací In Iustitia, jež se zabývá právem v oblasti porušování lidských práv a diskriminace a která poskytuje bezplatnou právní pomoc obětem tohoto chování.

Cílem projektu, jehož součástí byla bezplatná telefonní Antidiskriminační linka, bylo pomáhat osobám postiženým nerovným přístupem, diskriminací či násilím z nenávisti. Kromě samotné snahy prosadit právo a domoci se spravedlnosti pro tyto osoby projekt kladl důraz na medializaci případů. Celkem 5 samostatných příloh bylo distribuováno společně s měsíčníkem Romano voďi. Projekt reagoval na množící se napadení z důvodu rasové nesnášenlivosti, které vyvrcholily v dubnu 2009 ve Vítkově žhářským útokem neonacistů na romskou rodinu, po němž zůstala celoživotně poznamenaná tehdy ani ne dvouletá Natálka Kudriková.

„Příslušníci menšin, zejména těch etnických a národnostních, jsou ve srovnání se členy majority častěji oběťmi jednání, které je v rozporu s právním řádem ČR, Listinou základních práv a svobod, apod. Jde přitom o úrovně od školství, trhu práce až po přístup samospráv (např. v oblasti bydlení), státních institucí (např. nečinnost orgánů činných v trestním řízení). Mnohem více otevřeně a neskrývaně vystupují vůči příslušníkům menšin některá ideologická hnutí, zejména ultrapravicová. Zvláště v posledních měsících jsme svědky jejich množících se aktivit, od zdánlivě nenápadných a společností tolerovaných pochodů až po útoky mající za cíl fyzickou likvidaci některých osob.“ (úryvek z předmluvy prvního vydání přílohy STOP diskriminaci Zdeňka Ryšavého)

  • Samostatná příloha Romano voďi 5/2010
  • Kol. autorů ROMEA, Jan Mišurec, Viktor Piorecký, František Kostlán, ve spolupráci s organizací In Iustitia
  • Editor Zdeněk Ryšavý
  • Počet stran 8