STOP diskriminaci 05

Link File PDF:

images/PDF/STOP-diskriminaci-05.pdf

STOP diskriminaci 05

Poslední příloha měsíčníku Romano voďi STOP diskriminaci shrnovala výsledky ročního projektu. Do začátku června 2010 se na ROMEU obrátilo 61 občanů, kteří potřebovali pomoc. Ve dvaceti případech se jednalo o oblast bydlení. Z těchto dvaceti případů se ve čtrnácti případech potvrdil diskriminační charakter. Hned v závěsu byly případy verbálního i fyzického násilí z nenávisti, celkem devatenáct případů. Pět případů se týkalo diskriminačního jednání v oblasti zaměstnávání, po dvou případech pak bylo poskytnuto právní poradenství v oblasti diskriminace ze strany úřadů, policie a nevpuštění na diskotéku a do restaurace. Dvanáct případů bylo vyhodnoceno jako nediskriminační.

V příloze jsou mimo jiné popsány dva případy verbálního násilí z nenávisti. V prvním případě se jedná o rasistické nadávky vůči dětem z občanského sdružení Darjav, druhý případ se dotýká moderátora diskuzí a blogů na serveru iDNES.cz Patrika Bangy.

Tištěné přílohy STOP diskriminaci byly jednou z aktivit projektu Medializace a prosazování lidských práv a vycházely v průběhu roku 2009 a 2010 ve spolupráci s nevládní organizací In Iustitia, jež se zabývá právem v oblasti porušování lidských práv a diskriminace a která poskytuje bezplatnou právní pomoc obětem tohoto chování.

Cílem projektu, jehož součástí byla bezplatná telefonní Antidiskriminační linka, bylo pomáhat osobám postiženým nerovným přístupem, diskriminací či násilím z nenávisti. Kromě samotné snahy prosadit právo a domoci se spravedlnosti pro tyto osoby projekt kladl důraz na medializaci případů. Celkem 5 samostatných příloh bylo distribuováno společně s měsíčníkem Romano voďi. Projekt reagoval na množící se napadení z důvodu rasové nesnášenlivosti, které vyvrcholily v dubnu 2009 ve Vítkově žhářským útokem neonacistů na romskou rodinu, po němž zůstala celoživotně poznamenaná tehdy ani ne dvouletá Natálka Kudriková.

„Příslušníci menšin, zejména těch etnických a národnostních, jsou ve srovnání se členy majority častěji oběťmi jednání, které je v rozporu s právním řádem ČR, Listinou základních práv a svobod, apod. Jde přitom o úrovně od školství, trhu práce až po přístup samospráv (např. v oblasti bydlení), státních institucí (např. nečinnost orgánů činných v trestním řízení). Mnohem více otevřeně a neskrývaně vystupují vůči příslušníkům menšin některá ideologická hnutí, zejména ultrapravicová. Zvláště v posledních měsících jsme svědky jejich množících se aktivit, od zdánlivě nenápadných a společností tolerovaných pochodů až po útoky mající za cíl fyzickou likvidaci některých osob.“ (úryvek z předmluvy prvního vydání přílohy STOP diskriminaci Zdeňka Ryšavého)

  • Samostatná příloha Romano voďi 6/2010
  • Kol. autorů ROMEA, František Kostlán, Tomáš Bystrý, František Valeš (In Iustitia)
  • Editor Zdeněk Ryšavý
  • Počet stran 8