ROMEA v roce 2024 pokračuje v účasti ve Visegrádské romské televizní platformě, kterou tvoří maďarská romská televize Dikh TV, slovenská Romana TV a polská organizace Ústřední rad...

 

Cílem tohoto projektu, který má posílit boj proti dezinformacím a politické manipulaci romských komunit ve čtyřech zemích EU, je zmapovat vytváření a šíření dezinformací, falešn...

 

Mediální a vzdělávací aktivity organizace ROMEA propojuje projekt, který se zaměřuje na zvyšování počtu Romů v řadách novinářů. Hledáme a podporujeme romské zájemce o novin...

 

Volnočasové aktivity ROMEA, o. p. s., (známé pod označením Romský mentor) organizuje ve spolupráci s romskými neziskovými organizacemi a základními školami, zejména díky podpoře M...

 

Od dubna 2020 ROMEA realizuje projekt s názvem Poznej pravdu a šiř ji dál. ROMEA tak navazuje na dlouhodobé aktivity, ve kterých se zaměřujeme na odhalování a vyvrácení hoaxů a mani...