Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Představujeme vám letošní stipendisty organizace ROMEA. Podpořit je můžete i vy

Organizace ROMEA na přelomu října a listopadu vyplatila 94 stipendií – tolik je letos ve stipendijním programu romských studentů středních, vyšších odborných a nově také vysokých škol. Od roku 2016 rozdělila organizace ROMEA celkem 365 stipendií v hodnotě téměř 6 milionů korun.

Jelikož nebylo možné uspořádat tradiční ceremoniál předávání stipendijních certifikátů, rozhodli jsme se představit stipendisty alespoň pomocí videa.

„Letos ROMEA realizuje už pátý ročník programu a je to skvělá příležitost k bilancování a procházce vzpomínkami tím vším, co jsme se studenty prožili. V srpnu jsme například strávili už jedenácté studentské setkání BARUVAS, což v romštině znamená ´rosteme´. Zpětně vidíme v názvu opravdu velkou symboliku – roste nejen počet romských studentů, ale také sami studenti rostou osobnostně a profesně,“ vysvětluje manažerka stipendijního programu Jitka Votavová.

„Stipendijní program funguje dlouhodobě také díky pravidelným a individuálním dárcům z řad veřejnosti. Pro udržitelnost tohoto programu jsou dárci z řad veřejnosti důležití. Proto bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo sehat více takových lidí,“ říká Štefan Balog, fundraiser organizace ROMEA.

Pokud se chcete stát pravidelným dárcem stipendijního programu, nebo chcete jednorázově podpořit studenty, navštivte stránku https://romskastipendia.cz/darujte/