Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Anticikanismus a nenávistné projevy na internetu jsou hlavními tématy konference, kterou pořádá INACH a ROMEA

V Praze se uskuteční Výroční konference INACH 2019. Proběhne 30. října v hotelu Belvedere. Tématem konference bude anticikanismus a nenávistné projevy v online prostředí. Pořadatelem akce je organizace INACH ve spolupráci s ROMEA o. p. s. 

V roce 2006 spolupracovala na setkání OSCE (Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) Human Dimension Implementation ve Varšavě organizace INACH s Kontaktním místem pro Romy a Sinty (Contact Point for Roma and Sinti), aby daly skrze internet hlas Romům a Sintům v zemích sdružujících se v OSCE, aby je hájily a vedly veřejnou diplomacii v těchto státech a zvedly zájem o problematiku anticikanismu v online prostředí.

Bohužel ani po 13 letech se situace nezlepšila. Dehumanizace Romů a Sintů, nenávist v online prostředí, pomluvy, urážky a povzbuzování k násilí a vraždě se vyskytují dennodenně. Od té doby, co se anticikanismus považuje za společensky přijatelný, je velmi obtížné s ním v online prostředí bojovat.

Na této konferenci chtějí organizace INACH a ROMEA zmapovat jeho úroveň právě v tomto prostředí a jeho vztah k nenávisti v reálném životě. Navíc se zaměří na dopad politik na mezinárodní orgány a možnosti toho, jak jej v online prostoru efektivně omezit.

Organizace INACH (International Network Against Cyber Hate) byla založena v roce 2002 a spojuje a zmocňuje mezinárodní, národní a lokální organizace a jednotlivce, kteří jsou aktivní při implementaci lidských práv na internetu. Naší misí je podporovat respekt, zodpovědnost a občanství tím, že čelíme kybernetické nenávisti, extremismu a podněcování k násilí v online prostředí a zvyšujeme povědomí o diskriminaci v něm. INACH aktivně posiluje lidská práva a vzájemný respekt k právům a reputaci všech uživatelů internetu prostřednictvím zajištění bezpečného internetu. INACH dlouhodobě spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE) a v roce 2002 prosadila otázku kybernetické nenávisti do agendy OSCE. To vyústilo ve větší důraz na vztah mezi rasismem, xenofobií a anti-semitistickou propagandou na internetu a činy z nenávisti na pařížském summitu OSCE v červnu 2004. Z

Zpravodajský server Romea.cz zveřejňuje informace o událostech v romském světě a je momentálně nejnavštěvovanějším romským zpravodajským serverem v České republice. Na rozdíl od jiných zpravodajských serverů dává Romea.cz mnohem více prostoru samotným Romům místo toho, aby pouze informovala o tom, co se v romské komunitě děje. Ačkoli se Romea.cz zaměřuje také na české novináře, snaží se dát možnost především mladé generaci poznat Romy z jiné perspektivy než z té, která je v současnosti v českých médiích převažující. Záměrem tohoto zpravodajského serveru je posílit povědomí o romském prostředí v majoritní společnosti, ale zároveň i u Romů samotných a zlepšit tak vztahy mezi těmito skupinami.

K organizaci INACH se ROMEA přidala v roce 2018 a je spolupořadatelem této konference. Registrace k účasti probíhá skrze formulář

PROGRAM:

9:00 – 09:30    Registrace

9:30 – 09:45    Zahájení konference a věnování
                        Vzpomínka na Valeryho Novoselskeho (Suzette Bronkhorst, generální tajemnice INACH a Ronald Eissens, generální ředitel INACH)

9:45 – 10:00    Přivítání od organizací INACH a ROMEA (Zdeněk Ryšavý, ředitel organizace Romea a Philippe Schmidt, předseda INACH)

10:00 - 10:20    Keynote příspěvek: (Jamen Gabriela Hrabáňová, ředitelka organizace European Roma Grassroots Organisations Network, ERGO)

10:20 – 10:40    Prezentace – Monitorovací zpráva občanské společnosti: zjištění ohledně projevů anticikanismu v online prostředí (průzkum provedený Středoevropskou univerzitou se zapojením 90 romských neziskových organizací                                 napříč EU, ve kterém se zkoumal anticikanismus včetně jeho forem v online prostředí)

                          přednáší: Jelena Jovanović, vědecká pracovnice, ERGO 

                          otázky a odpovědi

10:40 – 10:45    Představení workshopů (Ronald Eissens/Suzette Bronkhorst)

10:45 – 11:00    Přestávka na kávu

11:00 – 12:30     Workshopy


Workshop 1: Evropská komise, anticikanismus a nenávistné projevy: dopady politik
     

panel:    Anastasia Crickley, předsedkyně organizace Pavee Point (IRE)
              Ivan Ivanov, ředitel European Roma Information Office (ERIO)

moderátor:   Julia Mozer, referentka komunikace a poradkyně v oblasti nenávistných projevů v CEJI

zpravodaj:    Angela Evenhuis


Workshop 2: Spojitost anticikánského násilí v online a offline prostředí

panel:     Isabela Mihalache, výzkumná pracovnice, European Network against Racism (ENAR)
               Jonathan Mack, politický poradce, Central Council of German Sinti and Roma
               Jonathan Lee, odborník na romská práva a anticikanismus (ERRC)

moderátor:    Javier Sáez, odborník na rovnost a nediskriminaci (Fundación Secretariado Gitano, Španělsko)

zpravodaj:    Claudia Schäfer

12:30 – 14:00     Oběd

14:00                  Shrnutí workshopů (zpravodajové)

14:30 – 14:45     Uvedení do plenární diskuze:  Dan Pavel Doghi, šéf ODIHR Contact Point for Roma and Sinti Issues

14:45 – 15:45     Plenární diskuze: Jak vymýtit anticikanismus  z online prostředí
                           závěrečná poznámka Kláry Kalibové, ředitelka IN IUSTITIA

                           moderuje: Gwendolyn Albert

15:45 – 16:00     Závěrečná část
                           zakončení, rozloučení a výhled do budoucna

**Konference bude částečně tlumočena do češtiny