Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Zahájení nového projektu „Společně proti anticiganismu online“ v rumunské Rešici: Boj proti nenávistným projevům na internetu

Ve dnech 18. - 20. dubna 2024 se v rumunském městě Rešice uskutečnilo úvodní setkání nového projektu „Společně proti anticiganismu online“. Základní ideou projektu, který bude probíhat dva roky, od března 2024 do února 2026, je bojovat proti anticiganismu a nenávistným projevům na internetu. Cílem projektu je shromažďovat údaje o nenávistných projevech na internetu, vypracovávat politická doporučení, zlepšovat nástroje na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, posilovat spolupráci, zasazovat se o lepší prosazování práva, zvyšovat povědomí a hlásit případy nenávistných projevů a školit tvůrce obsahu, aby změnili narativ o Romech na internetu.

Projekt „Společně proti anticiganismu online“ je výsledkem spolupráce několika organizací, mezi které patří Nevo Parudimos, Asociace Integro, Amaro Drom, Romaversitas, Roma Advocacy and Research Centre, ROMEA a ERGO, přičemž navazuje na projekt PECAO, který členové sítě ERGO realizovali v letech 2020 - 2022.

PRO VÍCE INFORMACÍ

o projektu kontaktujte

Petra Bandu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cílem projektu je shromažďovat údaje o nenávistných projevech vůči Romům na internetu, informovat o politice, zlepšovat opatření na vnitrostátní a unijní úrovni, posilovat spolupráci, prosazovat lepší prosazování práva, zvyšovat povědomí a hlásit případy nenávistných projevů a školit tvůrce obsahu, aby změnili narativ o Romech na internetu.

Kromě toho je cílem projektu zapojit romskou občanskou společnost do formulování názorů na nový vývoj v digitální společnosti, který má dopad na Romy, zvýšit počet nahlášených případů nenávistných projevů vůči Romům, zvýšit povědomí neromských aktérů občanské společnosti v oblasti lidských práv o nenávistných projevech vůči Romům online a posílit postavení tvůrců obsahu, aby změnili narativ o Romech online.

Tento projekt je velmi důležitý také proto, že si klade za cíl vytvořit síť organizací občanské společnosti, které bojují proti nenávistným projevům vůči Romům a monitorují je v partnerských zemích (Rumunsko, Česko, Bulharsko, Maďarsko a Slovensko) a na evropské úrovni pod koordinací sítě ERGO.

Projekt je financován Evropskou komisí prostřednictvím programu Občanská práva a hodnoty (Citizens Equality Rights and Values), smlouva č. 101143111, a zaměří se na tři různé skupiny lidí: tvůrce politik, tvůrce sociálních sítí a mladé lidi.

The launch of the new project "Together against antigypsyism online" in Resita, Romania: Combating hate speech on the Internet

In 18-20 April 2024 the kick-off meeting of a new project ‘Together Against Antigypsyism Online’ took place in Resita, Romania. A project that aim to counter antisygypsyism and hate speech on the internet. The project will run for two years, from March 2024 to February 2026. Its objectives: collect data on online hate speech, develop policy advise, improve national and EU-level instruments, enhance cooperation, advocate for better enforcement, raise awareness and report hate speech incidents and train content creators to change the narrative about the Roma online.

The "Together Against Antigypsyism Online" project is a collaboration between several organisations, including Nevo Parudimos, Integro Association, Amaro Drom, Romaversitas, Roma Advocacy and Research Centre, Romea and ERGO Network being a folow up to the PECAO project which was implemented by ERGO Network members in 2020-2022.

FOR MORE INFORMATION

about the project activities you can get in contact with

Petr Banda: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

The project aims to collect data on online hate speech against Roma, inform policy, improve national and EU level measures, strengthen cooperation, advocate for better enforcement, raise awareness and report hate speech incidents and train content creators to change the narrative about Roma online.

Additionally, the project aims to involve Roma civil society in formulating perspectives on new developments in the digital society that impact Roma, increase the number of reported incidences of hate speech against Roma, enhance awareness among non-Roma civil society human rights actors of online hate speech against Roma, and empower content creators to change the narrative on Roma online.

This project it’s very important also because aim to develop a network of civil society organizations who fight against and monitor hate speech against Roma in partner countries (Romania, Czechia, Bulgaria, Hungary and Slovakia) and at European level under the coordination of ERGO Network.

The projects is funded by European commision trough the Citizens Equality Rights and Values program contract  no 101143111 and will have an impact by targeting three distinct groups of people: Policymakers, multipliers and young people.