Naše aktivity

Projekty, publikace, videa a filmy

Mediální kurz

Mediální a vzdělávací aktivity organizace ROMEA propojuje projekt, který se zaměřuje na zvyšování počtu Romů v řadách novinářů. Hledáme a podporujeme romské zájemce o novinářskou práci, protože si myslíme, že je důležité, aby se sami Romové aktivně podíleli na informování o událostech, které se týkají společnosti, ve které žijí, a ta tak poznala i jejich úhel pohledu.

Aktuálně běží kurz, který začal na podzim 2017. Čtrnáct zájemců o práci s audiovizuální technikou se během 6 víkendů a následných individuálních lekcí učilo základům práce s kamerou a zvukem, s fotoaparátem, základům editace videa a dokumentární tvorby, reportáže nebo moderace.

Po absolvování seminářů a výjezdu do terénu nyní absolvují stáž v redakci serveru Romea.cz. Například se podílejí na přípravě živých přenosů či natáčejí reportáže z terénu pod dohledem zkušených mentorů, profesionálních novinářů (Richard Samko, Tomáš Bystrý, Vojtěch Lavička, František Bikár, Karel Šuster, Iveta Demeterová ad.).

Více jak roční praxe poskytne absolventům kurzu zkušenosti, které, jak doufáme, jim umožní ucházet se o práci v médiích.

ROMEA se organizování mediálních kurzů věnuje od roku 2007. Romy seznamujeme se základy žurnalistiky, poskytujeme jim možnost stáží nebo je trénujeme, jak vystupovat před kamerou, ocitnou-li se v roli komentátorů situací dotýkajících se romské menšiny.

Kurzisté získávají znalosti od romských a českých profesionálů z řady majoritních médií, své zkušenosti jim předávali Libor Dvořák (ČRo), Richard Samko (ČT), Patrik Banga (iDnes.cz), Jarmila Balážová (ČRo), Iveta Demeterová (ČRo), Tomáš Bystrý (ČRo), Robert Břešťan (Hlídací pes), Roman Bradáč (ČT) a Václav Sochor (BBC, ČRo), František Kostlán (Deník Referendum) ad.

Jedním z absolventů prvního kurzu, který probíhal v roce 2007 v rámci projektu Podpora Romů v Praze, je Tomáš Bystrý, tehdy student gymnázia, dnes absolvent žurnalistiky a editor zpravodajství Českého rozhlasu: „Já měl velkou výhodu, že jsem už během gymnázia absolvoval v Romee Mediální kurz. Skvělá byla hlasová průprava s Alešem Vrzákem, který je u nás v rozhlase režisérem, skvělý byl komentátor Libor Dvořák, nebo socioložka Jiřina Šiklová. Během studií žurnalistky jsem pak měl oproti ostatním studentům obrovský náskok v praktických věcech. My jsme měli například za úkol udělat s někým rozhovor, pro většinu dalších studentů to byla první zkušenost, kdežto já byl i díky mediálnímu výcviku a psaní pro Romeu skvěle připravený.“