SafeNet: bezpečné on-line prostředí

Evropská unie poskytla finanční prostředky na projekt SafeNet, jehož cílem je monitorovat a ohlašovat nenávistné projevy na internetu s cílem vytvořit bezpečnější online prostředí. Na projektu se podílí 21 partnerů z konsorcia z celé Evropy, včetně organizace ROMEA. Všichni partneři jsou rovněž členy Mezinárodní sítě proti kybernetické nenávisti (INACH).

V rámci projektu SafeNet budeme v příštích dvou letech monitorovat a hlásit nezákonné nenávistné projevy na vybraných sociálních sítích, jako jsou Facebook, Instagram, TikTok, Twitter nebo Youtube, shromažďovat data a analyzovat reakce sociálních sítí na nahlášený obsah. Během trvání projektu plánují všichni partneři konsorcia nahlásit až 20 000 nezákonných nenávistných projevů, což by mělo poskytnout údaje o postoji jednotlivých sociálních sítí k tomuto nebezpečnému jevu. Výsledky monitorování budou pravidelně sdíleny na našich webových stránkách a sociálních sítích.

V rámci projektu plánujeme také rozšířit sítě tzv. důvěryhodných oznamovatelů (Trusted partners) a definovat jasná pravidla a podmínky spolupráce s jednotlivými sociálními sítěmi. Důvěryhodní oznamovatelé jsou jednotlivci nebo organizace, kteří spolupracují se sociálními sítěmi na identifikaci a oznamování závadného obsahu.

Zahájení projektu SafeNet představuje důležitý milník v boji proti nenávistným projevům na internetu. Díky této spolupráci budou moci partneři konsorcia významně přispět k vytvoření bezpečnějšího online prostředí pro všechny.