Antidiskriminační noviny - příloha časopisu Romano voďi 3/2007

Link File PDF:

images/PDF/Antidiskriminace.pdf

Antidiskriminační noviny - příloha časopisu Romano voďi 3/2007

Publikace vznikla v rámci projektu bezplatné Antidiskriminační linky a serveru Antidiskriminace, který realizovala ROMEA v letech 2006–2015. Cílem publikace bylo veřejnosti přiblížit problematiku diskriminace, na skutečných příkladech ukázat, co tento pojem znamená. Odborníci popsali, jak se v určitých situacích zachovat a jak dále postupovat, stane-li se člověk obětí diskriminačního chování, s cílem, aby se lidé tomuto chování aktivně bránili.

Témata publikace: diskriminace v zaměstnání kvůli sexuální orientaci, národnosti či pohlaví, rasová diskriminace, jak se žije cizincům v ČR, rasově motivované násilí v ČR

Brožura obsahuje také seznam a kontakty na organizace, které se zabývají pomoci obětem diskriminace

  • Editor: Vojtěch Lavička
  • Kol. autorů: Klára Kalibová, Ondřej Cakl, Lenka Nádvorníková, Radka Steklá, Markéta Vinkelhoferová, Markéta Fingerová, Stanislava Ondová, Tomáš Vincourek
  • Samostatná příloha časopisu Romano voďi 3/2007
  • Grafika: LeNoir
  • Počet stran 12