Aktuálně

Novinky, tiskové zprávy, ROMEA v médiích, připravované akce

Jedenácté setkání romských studentů středních a vysokých škol s názvem BARUVAS začíná už v sobotu

Jedenácté setkání romských středoškoláků a vysokoškoláků s názvem BARUVAS (romsky rosteme) začíná už v sobotu 15. srpna. Týdenní letní škola bude plná vzdělávacích a motivačních workshopů, zajímavých témat a společné zábavy. Účastníci se mimo jiné seznámí s projektem virtuální reality koncentračního tábora v Letech u Písku. Proběhnou také přednášky věnované mediální gramotnosti a občanskému vzdělávání. Uskuteční se také druhý ročník sportovní a vzdělávací soutěže "Rompiliáda".

"Novinkou například je, že letos plánujeme na setkání pozvat až 50 studentů. Takový počet jsme na BARUVAS ještě neměli. Navíc bude setkání delší a programově ještě pestřejší než předtím. Jsme opravdu rádi, že vládní opatření opadla a že se můžeme se studenty znovu potkat osobně," říká Štefan Balog, koordinátor vzdělávacích aktivit organizace ROMEA, a dodává, že na letošním BARUVAS bude parostor i pro sportovní vyžití.

Kromě jiného budou mít studenti možnost aktivně se zapojit také do množství debat o aktuálních i citlivých tématech a seznámí se s méně známými okamžiky bohaté historie Romů.

"Budeme se studenty mluvit o tématech, která na řadě základních i středních škol chybí nebo zůstávají v hodinách dějepisu na okraji zájmu. Půjde například o válečnou a poválečnou historii Romů, o souvislosti existence tábora v Letech u Písku či o nucenou asimilaci během komunistického režimu," říká Jitka Votavová, manažerka stipendijního programu organizace ROMEA.

Cílem setkání BARUVAS je  podpora a budování leadership schopností romských stipendistů formou neformálního vzdělávání. "V mnoha předchozích setkáních studentů  jsme se věnovali tématice mediální gramotnosti. Stejně tak letos proběhnou workshopy k tomu tématu," doplňuje Balog s tím, že ROMEA se už 18 let zaměřuje na vzdělávání a kritické vyhodnocování zpráv týkajících se zejména Romů v České republice.

"Základní fungování naší společnosti postavené na demokratických principech je v posledních letech narušováno záměrným šířením dezinformací, manipulací a hoaxů skrze sociální sítě a média," vysvětluje ředitel organizace ROMEA Zdeněk Ryšavý. "Oběťmi různých hoaxů a manipulací jsou i někteří Romové, a proto je dnes velmi důležité vzdělávat mladé Romy v mediální a občanské tematice.

Romský stipendijní program podporuje Nadace Velux, Nadace Albatros, Bader Philantropies, Nadace Sova a celá řada drobných dárců. Realizaci seminářů zaměřených na mediální gramotnost podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Více informací o stipendijním programu organizace ROMEA jsou k nalezení na webových stránkách www.romskastipendia.cz.